Quản lý xưởng ngành cơ khí

Công Ty TNHH Hogetsu Việt Nam

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 24-06-2024

Quản lý sản xuất

Công Ty TNHH Hogetsu Việt Nam

Mức lương: 14 - 20 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 24-06-2024

Kỹ sư thiết kế điện nước

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Sơn Hà

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 29-05-2024

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo Kim Ngân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Thợ sửa máy công trình

Công Ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức

Mức lương: 12 - 16 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Thủ kho

Công Ty Cổ Phần Tôn Thép Việt Pháp

Mức lương: 10 - 14 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kỹ sư QA/QC dự án

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Việt Nam Kiến Hưng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 22-01-2024

Nhân viên thu mua

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Việt Nam Kiến Hưng

Mức lương: 10 - 14 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 22-01-2024
Ngày cập nhật: 22-01-2024

Nhân viên phụ trách phòng kỹ thuật sơn

Công Ty Cổ Phần Tôn Thép Việt Pháp

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 22-01-2024

Phó giám đốc tài chính, kế toán

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Kỹ sư thiết kế khuôn dập

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên

Mức lương: 12 - 17 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Phó phòng mua hàng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 18-07-2023

Kỹ sư cơ khí

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 28-06-2023

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 28-06-2023

Phó phòng kế toán

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kho Vận Phú Hưng

Mức lương: 15 - 18 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 23-05-2023
Ngày cập nhật: 23-05-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Quang Thắng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 23-05-2023

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Quang Thắng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 23-05-2023

Nhân viên content writer/ creator

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Sơn Hà

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Trưởng phòng kỹ thuật cơ khí

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên

Mức lương: 18 - 25 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kỹ sư cơ điện

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kho Vận Phú Hưng

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kiến trúc sư

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Sơn Hà

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Kỹ sư shop drawing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Viteccons

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 03-01-2023

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Sơn Hà

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 08-12-2022

Trưởng phòng kỹ thuật

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 07-12-2022

Phó phòng chất lượng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên

Mức lương: 14 - 18 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 06-12-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG