Ngày cập nhật: 22-05-2017

Nhân viên hành chính nhân sự

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 21-05-2017
Ngày cập nhật: 21-05-2017

Nhân viên tạp vụ

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 21-05-2017

Nhân viên bảo trì điện

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 21-05-2017
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Nhân viên phụ bếp

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Nhân viên hướng dẫn viên du lịch

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 8 - 9 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-05-2017
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Nhân viên kỹ thuật cầu đường

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Nhân viên kỹ thuật trắc địa, an toàn

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Nhân viên thợ mộc

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Nhân viên bếp chính

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Nhân viên bảo vệ

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Nhân viên lao động phổ thông

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 19-05-2017

Nhân viên thợ điện lạnh

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 19-05-2017

Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Sudo Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 19-05-2017
Ngày cập nhật: 18-05-2017

Nhân viên kinh doanh cước vận tải quốc tế

Worldwide Link Co.,Ltd

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 17-05-2017
Ngày cập nhật: 17-05-2017

Phiên dịch tiếng Trung

Công Ty TNHH Ống Thép Hòa Phát Đà Nẵng

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 05-05-2017

Kỹ thuật điện

Công Ty TNHH Ống Thép Hòa Phát Đà Nẵng

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 05-05-2017

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Trung Tâm Ngoại Ngữ E4Life

Mức lương: 3 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-05-2017

Giáo viên tiếng Anh cơ hữu

Trung Tâm Ngoại Ngữ E4Life

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-05-2017

Sales executive

Kỷ Nguyên Vàng Consultant

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Nhân viên trực tổng đài Viettel

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sao

Mức lương: 4 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 27-04-2017

Senior android developers

Evizi LLC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Network operations center (NOC) engineers

Evizi LLC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Trưởng quầy bán hàng - sân bay Đà Nẵng

Công Ty TNHH TM DV TV Trường Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 24-04-2017

ĐỊA ĐIỂM

 • 165

NGÀNH NGHỀ

 • 32
 • 31
 • 19
 • 15
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG