Chuyên viên pháp lý

Công Ty TNHH TM DV Kỷ Nguyên Vàng Consultant

Mức lương: 18 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 03-06-2016

Cooperation Planning Associate

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 18 - 22 triệu
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 17-05-2016

QA Assistant Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 18 - 22 triệu
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 17-05-2016

Legal Associate

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 18 - 22 triệu
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 17-05-2016

Chuyên viên pháp lý

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 18 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 12-05-2016

Nhân viên theo dõi đơn hàng

Cty TNHH C&K Vina - VPĐD Tại TP.HCM

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 27-04-2016

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH Beesco Vina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 19-04-2016

Trưởng bộ phận - Head of department

Công Ty TNHH Beesco Vina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 19-04-2016

Trưởng bộ phận - Head of department

Công Ty TNHH Beesco Vina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 19-04-2016

Quản lý sản xuất

Công Ty TNHH Beesco Vina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 19-04-2016

CR Manager

Công Ty TNHH Beesco Vina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 19-04-2016

Thông dịch tiếng Nhật

Công Ty TNHH Beesco Vina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 19-04-2016

Sinh viên tốt nghiệp khoa tiếng Hàn

Công Ty TNHH Beesco Vina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 19-04-2016

Thông dịch tiếng Hàn

Công Ty TNHH Beesco Vina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 19-04-2016

Bảo trì điện, nước, ống nén khí, mộc

Công Ty TNHH Beesco Vina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 19-04-2016

Công nhân

Công Ty TNHH Beesco Vina

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 19-04-2016

IT Executive

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 15 - 24 triệu
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 19-04-2016

Safety Officer

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Purchasing Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 07-03-2016

Electric Engineer

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 07-03-2016

Trợ lý Trưởng phòng

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 07-03-2016

Senior Tax Accountant

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 02-03-2016

Raw Material Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 11-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 23

NGÀNH NGHỀ

 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG