Nhân viên đảm bảo chất lượng

Cty TNHH Thế Giới Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 19-10-2016

Tài xế lái xe dấu D

Cty TNHH Thế Giới Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 19-10-2016

Nhân viên thu mua

Cty TNHH Thế Giới Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 19-10-2016

Kỹ thuật ô tô

Cty TNHH Thế Giới Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 19-10-2016

Nhân viên kỹ thuật nước cấp nước thải

Cty TNHH Thế Giới Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 19-10-2016

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH MTV Ceragem Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 15-08-2016

Trình dược viên Bến Tre

Công Ty CP DP Glomed - CN TPHCM

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 15-08-2016

Nhân viên luật thực phẩm - Regulator

Công Ty TNHH Thế Giới Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 23-06-2016

Nhân viên quản lý tài liệu - DCC staff

Công Ty TNHH Thế Giới Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 23-06-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 9

NGÀNH NGHỀ

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG