Kỹ sư xây dựng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phát Triển Phú Quang

Mức lương: 13 - 18 triệu
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 23-05-2023
Ngày cập nhật: 26-02-2021

Nhân viên QC thành phẩm

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 18-11-2017

Chuyên viên cải tiến

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 18-11-2017
Ngày cập nhật: 18-11-2017

Nhân viên IT

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 18-11-2017

Nhân viên IT

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 28-09-2017

Trưởng bộ phận kho

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 28-09-2017

Tổ trưởng đóng thùng

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bến Tre
Ngày cập nhật: 28-09-2017
Ngày cập nhật: 28-09-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG