Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sơn Vũ

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Nhân viên bảo vệ

Công Ty Phú Minh

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Thợ hàn kết cấu kẽm

Công Ty Cổ Phần Trần Gia

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Thợ hàn kết cấu thép

Công Ty Cổ Phần Trần Gia

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Nam Định
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Thợ hàn kết cấu nhà tiền chế

Công Ty Cổ Phần Trần Gia

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Thợ hàn kết cấu nhà xưởng

Công Ty Cổ Phần Trần Gia

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tây, Hà Tĩnh
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Thợ hàn kết cấu

Công Ty Cổ Phần Trần Gia

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Công nhân sản xuất dán tem bánh kẹo

Công Ty Cổ Phần Đinh Gia

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Công nhân sản xuất đóng gói bánh kẹo

Công Ty Cổ Phần Đinh Gia

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Nam Định
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Công nhân dán tem bánh kẹo

Công Ty Cổ Phần Đinh Gia

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Công nhân đóng gói bánh kẹo

Công Ty Cổ Phần Đinh Gia

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tây, Hà Tĩnh
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Công nhân sản xuất bánh kẹo

Công Ty Cổ Phần Đinh Gia

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy

Mức lương: 18 - 25 triệu
Địa điểm: Nghệ An
Ngày cập nhật: 05-04-2023

Nhân viên vận hành máy

Công Ty TNHH In Bao Bì Toàn Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên vận hành máy đùn

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 08-03-2023
Ngày cập nhật: 03-03-2023
Ngày cập nhật: 03-03-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG