Ngày cập nhật: 23-05-2023
Ngày cập nhật: 23-05-2023
Ngày cập nhật: 23-05-2023
Ngày cập nhật: 23-05-2023

Trưởng phòng sản xuất

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Công nhân đóng gói dán tem bánh kẹo

Công Ty Cổ Phần Đinh Gia

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hà Tây, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Công nhân đóng gói sản xuất bánh kẹo

Công Ty Cổ Phần Đinh Gia

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Sơn La, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Thợ hàn kết cấu tôn

Công Ty Cổ Phần Trần Gia

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
Ngày cập nhật: 24-04-2023

Thợ hàn kết cấu sắt

Công Ty Cổ Phần Trần Gia

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Sơn La, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên
Ngày cập nhật: 24-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG