Ngày cập nhật: 23-03-2017

Nhân viên KCS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Thắng

Mức lương: 1 - 2 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 15-03-2017
Ngày cập nhật: 08-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

  • 2
  • 1

NGÀNH NGHỀ

  • 3

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG