Trường Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Địa điểm: Nhà E3, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Trường Đại Học Công Nghệ - là trường đại học đi tiên phong trong hoạt động liên kết có hiệu quả và bền vững với các viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất trong đào tạo và nghiên cứu.

- Hiện có 36 nhà khoa học (07 Tiến sĩ khoa học, 28 Tiến sĩ với 11 Giáo sư và 13 Phó Giáo sư) từ các viện chuyên ngành thuộc Viện KH&CNVN là giảng viên kiêm nhiệm được hưởng lương từ Trường Đại Học Công Nghệ. Đây là lực lượng cán bộ khoa học nòng cốt của Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa và lực lượng giảng viên quan trọng của Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ Nanô. Khoa Cơ học kỹ thuật - Tự động hóa của Trường ĐHCN là khoa phối thuộc của Viện Cơ học, trong đó, các nhà khoa học của Viện Cơ học, Viện Công nghệ Vũ trụ trực tiếp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tham gia giảng dạy và hướng dẫn sinh viên.