Nhân viên pha cà phê

Công Ty TNHH TRG F&B

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Nhân viên phụ bếp

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Nhân viên bếp chính

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-05-2017

Đầu bếp trường học

Me School

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-05-2017

Nhân viên pha chế

Master Tea

Mức lương: 1 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-05-2017

Nhân viên phụ bếp

Công Ty TNHH Hệ Thống Bắc Cầu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-05-2017

Nhân viên phụ bếp

Công Ty TNHH Bonsai Cruise

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-04-2017

Nhân viên bếp chính

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 17-04-2017

Nhân viên phụ bếp

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 17-04-2017

Nhân viên nấu ăn

Hệ Thống Nhà Thuốc Tây Long Châu

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-04-2017

Nhân viên phục vụ

Nhà Hàng Pendolasco

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-04-2017

Nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ

Fruzii

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-04-2017

Nhân viên phục vụ

Công Ty TNHH Bonsai Cruise

Mức lương: 2 - 3 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-04-2017

Nhân viên bếp chính

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 08-04-2017

Nhân viên phục vụ ca linh động

Creperie & Cafe - Cty TNHH SXTM Thiện Hà

Mức lương: 2 - 4 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Nhân viên bếp, tổ trưởng

Khách Sạn Becamex

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Nhân viên bartender, pha chế

Công Ty ĐT & PTDV Văn Hiến

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-03-2017

Nhân viên phục vụ ca linh động

Creperie & Cafe - Cty TNHH SXTM Thiện Hà

Mức lương: 2 - 4 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-03-2017

Nhân viên bếp chính

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-03-2017

Giám sát quán cơm niêu Singapore

Công Ty TNHH MTV CNTT & DV Tín Đạt

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2017

Đầu bếp

Công Ty TNHH MTV CNTT & DV Tín Đạt

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2017

Nhân viên phục vụ tiệc - nhà hàng Hoa

Dong Phuong Group

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-03-2017

Quản lý/Nhân viên bếp tiệc, bếp Hoa

Dong Phuong Group

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-03-2017

Nhân viên phục vụ

Công Ty ĐT & PTDV Văn Hiến

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-03-2017

Nhân viên phụ bếp Âu - Nhật

Công Ty ĐT & PTDV Văn Hiến

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-03-2017

Nhân viên tạp vụ

Công Ty ĐT & PTDV Văn Hiến

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-03-2017

Nhân viên bếp chính

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-03-2017

Nhân viên phụ bếp

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 3 - 4 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Đầu bếp

Namy

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-03-2017

Bếp trưởng

Cty TNHH Jia Hsin

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG