Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên kế toán kho

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Á

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-07-2024
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên kho hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ TPC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên kho

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tiến Đạt

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hưng Yên
Ngày cập nhật: 16-07-2024

Nhân viên kho

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Trưởng bộ phận kho

Tập Đoàn Kim Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Kế toán thanh toán, kho

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên giao hàng xe tải

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên phụ kho kiêm giao hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Trưởng bộ phận kho

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Thanh Hóa
Ngày cập nhật: 19-06-2024

Nhân viên kho

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Lê Trần

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-06-2024

Thủ kho

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Đức Hùng

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-06-2024

Nhân viên thủ kho

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Tú Lộc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-06-2024

Trưởng đội kho vận

Công Ty TNHH Mai Phú Hưng

Mức lương: 12 - 14 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-05-2024

Thủ kho

Công Ty Cổ Phần Hà Yến

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hưng Yên
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kế toán kho

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Thủ kho bán thành phẩm

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Thủ kho

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Đức Hùng

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Trưởng bộ phận kho vận

Công Ty Cổ Phần Dệt Trần Hiệp Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Tây Ninh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Thủ kho

Công Ty Cổ Phần Tôn Thép Việt Pháp

Mức lương: 10 - 14 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Tổ trưởng nghiệp vụ kho

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên phụ kho

Công Ty Cổ Phần Văn Phòng Phẩm Hồng Hà

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán kho

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên thủ kho

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương: 11 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên thủ kho vật tư

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên điều vận kho

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đức Minh

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kho hàng

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Phan Nguyễn

Mức lương: 8 - 11 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 22-04-2024

Nhân viên kế toán kho

Công Ty TNHH Huệ Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG