Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật - IT support

Comnet

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-04-2017

Nhân viên kỹ thuật

Công ty TNHH Thế Giới Siêu Tốc

Mức lương: 3 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-04-2017
Ngày cập nhật: 08-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

  • 2
  • 1

NGÀNH NGHỀ

  • 3

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG