Ngày cập nhật: 14-09-2017

Chuyên viên bancassurance

Bảo Hiểm Bưu Điện TP.HCM

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-08-2017

Trưởng nhóm kinh doanh

Cty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Life Việt Nam

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-04-2017

Nhân viên tư vấn tài chính

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Nhân viên trợ lý tuyển dụng

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-03-2017

Nhân viên kinh doanh bảo hiểm

Dai-ichi Life

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-02-2017
Ngày cập nhật: 18-02-2017

Nhân viên kinh doanh

Phúc Đức An Gia

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-02-2017

Tư vấn viên tài chính

Manulife Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-02-2017

Chuyên viên tư vấn

Manulife Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-02-2017

Nhân viên kinh doanh

Manulife Việt Nam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-02-2017

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Nhật Bản

Mức lương: 4 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-12-2016

Nhân viên telesales

Công Ty Daiichi Life Nhật Bản

Mức lương: 3 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-11-2016

CTV tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential VN

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-11-2016

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-11-2016

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-11-2016

Nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: 1 - 2 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-11-2016

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: 1 - 2 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-11-2016

Nhân viên tư vấn

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: 1 - 2 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-11-2016

Nhân viên chăm sóc khách hàng tại TPHCM

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-10-2016

Nhân viên tư vấn

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2016

Nhân viên chăm sóc khách hàng tại TPHCM

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: 1 - 2 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2016

Nhân viên sales

Công Ty Sao Phương Đông

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-10-2016

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-10-2016

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-10-2016

Nhân viên telesales

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 21-10-2016

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-10-2016

Nhân viên văn phòng

Công Ty TNHH Hoàng Gia Phát

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-10-2016

Deputy Sales Manager

HR Strategy

Mức lương: $500 - $750
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-09-2016

Cộng tác viên kinh doanh

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-08-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 38
  • 16

NGÀNH NGHỀ

  • 53

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG