Giám sát an toàn lao động

Ricons Construction And Investment Jsc

Mức lương: 10 - 14 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-01-2018

Giám sát M&E

Ricons Construction And Investment Jsc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 20-01-2018

Trưởng phòng kế toán

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Khánh Hòa
Ngày cập nhật: 20-01-2018
Ngày cập nhật: 20-01-2018

Trưởng nhóm telemarketing

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 20-01-2018

Nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-01-2018

Nhân viên thiết kế

Công ty Cổ phần Xây dựng B.S.B

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Trưởng phòng thiết kế xây dựng

Công ty Cổ phần Xây dựng B.S.B

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Trưởng phòng xây dựng cơ bản

Công ty Cổ phần Xây dựng B.S.B

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Trưởng phòng đấu thầu

Công ty Cổ phần Xây dựng B.S.B

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Phó phòng đấu thầu

Công ty Cổ phần Xây dựng B.S.B

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên dự án

Công ty Cổ phần Xây dựng B.S.B

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Dược Thiết Bị Y Tế ODA Pharma Hà Nội

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên lễ tân

Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên kế toán thanh toán

Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Nhân viên kỹ thuật quay, dựng video

Công Ty Cổ Phần Hướng Nghiệp Á Âu

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Kế toán kho

Công Ty TNHH Thương Mại Khải Nguyên

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH Thương Mại Khải Nguyên

Mức lương: 13 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-01-2018

Chuyên viên dịch vụ khách hàng

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Nhân viên khai thác dự án

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Kỹ sư thiết kế kết cấu thép

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018

Kỹ sư shopdrawing

Công Ty Cổ Phần QH Plus

Mức lương: 8 - 11 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-01-2018
Ngày cập nhật: 17-01-2018
Ngày cập nhật: 17-01-2018

Kế toán thuế

Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Điện Tử VNPT Epay

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 17-01-2018

Chuyên viên thiết kế

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-01-2018

Chuyên viên quản lý dự án

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-01-2018

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-01-2018

Chỉ huy phó cơ điện

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 17-01-2018
Ngày cập nhật: 17-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG