Nhân viên IT

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-11-2022
Ngày cập nhật: 03-11-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Vật Liệu Xây Dựng Phú Nguyễn

Mức lương: 10 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-11-2022

Kỹ sư giám sát xây dựng

Tổng Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-11-2022

Kiến trúc sư cảnh quan

Tổng Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-11-2022

Thực tập sinh marketing online

Công Ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-11-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phát Triển Phú Quang

Mức lương: 10 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-11-2022
Ngày cập nhật: 03-11-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Phát Triển TM Và Công Nghệ SMC Engineering

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-11-2022

Chuyên viên thu mua

Công Ty TNHH VN Đại Phong

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-11-2022

Nhân viên thiết kế cơ khí

Công Ty Cổ Phần Mạc Tích

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 02-11-2022

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Cổ Phần Mạc Tích

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-11-2022

Trưởng phòng mua hàng

Công Ty Cổ Phần Mạc Tích

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 02-11-2022

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH Nhật Mỹ Phát

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 02-11-2022

Nhân viên kế toán kiêm hành chính

Công Ty TNHH Logistics Minh Việt

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 02-11-2022

Thực tập sinh nhân sự

Công Ty TNHH Thương Mại Nhơn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-11-2022

Trưởng nhóm marketing

Công Ty TNHH Logistics Minh Việt

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-11-2022

Phó phòng kinh doanh

Công Ty TNHH Logistics Minh Việt

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 01-11-2022

Kế toán công nợ

Công Ty TNHH Nhật Mỹ Phát

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-11-2022

Nhân viên bảo trì cơ khí

Công Ty TNHH In Bao Bì Toàn Phát

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-11-2022

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH In Bao Bì Toàn Phát

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-11-2022
Ngày cập nhật: 31-10-2022

Nhân viên chăm cây xanh

Công Ty TNHH MTV DPT

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 31-10-2022

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG