Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Vật Liệu Nhiệt Phát Lộc

Mức lương: 10 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kế toán bán hàng

Công Ty TNHH Vật Liệu Nhiệt Phát Lộc

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán kho

Công Ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Thanh Hà

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Nam
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên thiết kế đồ họa

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Lê Thương

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kỹ sư bán hàng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Lê Thương

Mức lương: 9 - 25 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên content

Công Ty TNHH Chí Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên marketing

Công Ty TNHH Chí Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên phát triển sản phẩm

Công Ty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh online

Công Ty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên IT/ Lập trình viên ERP

Công Ty Cổ Phần Đại Phú Lộc

Mức lương: 14 - 17 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Đại Phú Lộc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phát Triển Phú Quang

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên hành chính, nhân sự

Công Ty Cổ Phần Kim Tạo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Giám sát thi công

Công Ty Cổ Phần Kim Tạo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên thiết kế kết cấu

Công Ty Cổ Phần Kim Tạo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Kim Tạo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên thu mua

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thiên Minh

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kỹ thuật điện nước

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn Tâm

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn Tâm

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán viên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Quản lý tài chính dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Quản lý dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán ngân hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Thư ký dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Hồng Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG