Ngày cập nhật: 18-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kỹ sư điện

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kỹ sư cơ khí công trình

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỷ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kỹ sư điện công trình

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Xây Lắp Thế Kỷ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên bán hàng kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vi Mi

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên digital marketing

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Fish Golden

Mức lương: 13 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên content creator

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Fish Golden

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Chuyên viên kế toán thanh toán

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên bảo trì cơ khí

Công Ty Cổ Phần In Trần Phú

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kỹ sư môi trường HSE

Công Ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn Phát

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hưng Yên
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty Cổ Phần Volga VN

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Volga VN

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kỹ sư giải pháp ELV/ AV

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Hợp Nhất

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên mua hàng thương mại

Tập Đoàn Kim Tín

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán hàng hóa

Tập Đoàn Kim Tín

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG