Thư ký

Công Ty Xây Dựng Điện Nước Sài Gòn

Mức lương: 8 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-04-2024

Trình dược viên/ Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Dược Phẩm Thuốc Việt

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: An Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Thực tập sinh SEO

Thu Mua Phế Liệu Trung Ý

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên kinh doanh thị trường

Công Ty TNHH Huệ Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên kế toán kho

Công Ty TNHH Huệ Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Sales B2B phụ liệu may mặc

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng

Mức lương: 10 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Gia Phú

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Giám đốc kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

Công Ty Cổ Phần Gia Phú

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 02-04-2024
Ngày cập nhật: 02-04-2024
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Quản lý kinh doanh vùng

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tiến Đức

Mức lương: 18 - 25 triệu
Địa điểm: Hải Phòng, Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Chuyên viên pháp lý dự án

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên marketing

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương: 13 - 16 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên thiết kế điện

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kỹ sư kinh doanh

Công Ty TNHH Vũ Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vũ Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước

Mức lương: 14 - 16 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kỹ sư QS công trình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước

Mức lương: 15 - 22 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Thảo Hà

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Chuyên viên quản lý sản phẩm

Công Ty Cổ Phần TMDV Sao Nam An

Mức lương: 12 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Sales engineer

Công Ty Cổ Phần TMDV Sao Nam An

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Giám sát bán hàng

Tập Đoàn Kim Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên kinh doanh bán hàng kỹ thuật

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Long Minh

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên sales

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 02-04-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Khang Phát

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-04-2024

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG