Cẩm nang việc làm

Xu hướng kinh tế thị trường Việt Nam năm 2018

14-12-2017

Thị trường kinh tế năm 2017 có nhiều khởi sắc với tốc độ tăng trưởng GDP khá lớn (GDP trong quý III đạt 7,46%). Tuy nhiên những chuyển biến tích cực này chưa thực sự bền vững mà vẫn tiềm ẩn những thách thức không chỉ trong năm 2017 mà cả năm 2018

Xu hướng kinh tế thị trường Việt Nam năm 2018 là mối quan tâm không chỉ của các chuyên gia kinh tế mà còn là mối quan tâm của rất nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thị trường kinh tế năm 2017 có nhiều khởi sắc với tốc độ tăng trưởng GDP khá lớn (GDP trong quý III đạt 7,46%). Tuy nhiên những chuyển biến tích cực này chưa thực sự bền vững mà vẫn tiềm ẩn những thách thức không chỉ trong năm 2017 mà cả năm 2018. Vậy dự đoán xu hướng kinh tế thị trường Việt Nam năm 2018 sẽ như thế nào?

 

Xu hướng kinh tế thị trường Việt Nam năm 2018

 

Theo các chuyên gia đánh giá, xu hướng kinh tế thị trường Việt Nam năm 2018 sẽ có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn.

 

Dự đoán những thuận lợi trong xu hướng kinh tế thị trường Việt Nam năm 2018

 

Những dự báo mang chiều hướng tích cực của sự tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu 2018 là động lực thúc đẩy gia tăng sản xuất các mặt hàng xuất khẩu và tăng trưởng nền kinh tế trong nước nếu Việt Nam nắm bắt được cơ hội của các hiệp định đã được kí kết. Kinh tế Mỹ tăng trưởng ổn định trong khi kinh tế Châu Âu tiếp tục phục hồi. Kinh tế Trung Quốc có thể chậm tăng trưởng nhưng vẫn duy trì ở mức trên 6%.

 

Ở trong nước, thị trường kinh tế vĩ mô ổn định, nhà nước liên tục cải cách các thể chế và đơn giản hóa các bước làm thủ tục hành chính... hỗ trợ tích cực hơn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Cùng với đó là thu hút được vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam dựa trên triển vọng phát triển của Việt Nam trong tương lai, nhất là sau hội nghị thưởng đỉnh cấp cao APEC, niềm tin của các nhà đầu tư được củng cố.

 

Với việc duy trì sự phát triển ổn định của kinh tế vĩ mô và kết quả của sự tăng trưởng cao trong năm 2017 nên có thể xu hướng kinh tế thị trường Việt Nam năm 2018 nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ tăng cao tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất.

 

Dự đoán những thách thức trong xu hướng kinh tế thị trường Việt Nam năm 2018

 

Nền kinh tế tăng trưởng cao trong năm 2017 cũng là thách thức lớn đối với thị trường kinh tế năm 2018 khi cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên dẫn đến ngành công nghiệp khai khoáng kém phát triển, công nghiệp chế tạo khó khăn trong việc đưa ra những đột phá mới, đồng thời nhà nước còn phải đối mặt với những thiên tai và biến đổi khí hậu đã gây ra những tổn thất lớn trong năm 2017.

 

Dựa vào tình hình trên các chuyên gia đã nhận định rằng nền kinh tế năm 2018 có thể tăng trưởng mạnh nhưng không bằng 2017. Nếu duy trì được tốc độ tăng tưởng như năm 2017 dựa vào sự ổn định của kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm sự phát triển bền vững kết hợp 3 yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội thì đó đã là một thành công lớn trong bối cảnh kinh tế đang thay da đổi thịt.

 

Trên đây là dự báo về xu hướng kinh tế thị trường Việt Nam năm 2018. Với những cơ hội và thách thức được đề ra, hi vọng rằng đó sẽ là động lực để nền kinh tế Việt Nam có thể duy trì tối thiểu là ở mức ổn định.

Tìm việc online Workbank.vn