Trưởng phòng hành chính nhân sự

Headhunt Viet Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Vĩnh Long
Ngày cập nhật: 25-10-2016

Nhân viên Học vụ

Trung Tâm Ngoại Ngữ Khoa Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Vĩnh Long
Ngày cập nhật: 18-03-2016

Nhân viên Hành chánh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Khoa Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Vĩnh Long
Ngày cập nhật: 18-03-2016

Giáo viên Tiếng Anh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Khoa Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Vĩnh Long
Ngày cập nhật: 18-03-2016

Nhân viên Tuyển sinh thông thạo Tiếng Anh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Khoa Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Vĩnh Long
Ngày cập nhật: 18-03-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 5

NGÀNH NGHỀ

  • 2
  • 2
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG