Ngày cập nhật: 26-02-2024
Ngày cập nhật: 05-04-2023
Ngày cập nhật: 29-03-2023
Ngày cập nhật: 02-03-2023

Nhân viên lái xe và phụ xe tại Tuyên Quang

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Tuyên Quang
Ngày cập nhật: 21-04-2022

Lái xe, phụ xe tại Tuyên Quang

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 14 triệu
Địa điểm: Tuyên Quang
Ngày cập nhật: 13-04-2022

Lái xe, phụ xe tại Tuyên Quang

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 9 - 13 triệu
Địa điểm: Tuyên Quang
Ngày cập nhật: 21-03-2022

Lái xe và phụ xe tỉnh Tuyên Quang

Công Ty Vận Tải Đường Bộ Tây Bắc

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Tuyên Quang
Ngày cập nhật: 17-08-2018

Nam lái xe và phụ xe giao hàng

Công Ty TNHH Vận Tải Huy Hoàng

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Tuyên Quang
Ngày cập nhật: 25-07-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG