Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Lái xe và phụ xe tỉnh Tuyên Quang
Công Ty Vận Tải Đường Bộ Tây Bắc
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay