Ngày cập nhật: 04-02-2023
Ngày cập nhật: 04-02-2023
Ngày cập nhật: 01-02-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023
Ngày cập nhật: 19-04-2022
Ngày cập nhật: 29-12-2021
Ngày cập nhật: 20-02-2019
Ngày cập nhật: 24-12-2018
Ngày cập nhật: 16-11-2018

Lái xe tải, phụ xe tại Thái Bình

Công Ty Vận Tải Trung Thịnh

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Thái Bình
Ngày cập nhật: 08-11-2017
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Nhân viên bán xăng tại Thái Bình

Công Ty Hóa Dầu Petrolimex

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Thái Bình
Ngày cập nhật: 11-10-2017

Lái xe tải và phụ xe

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thuận Phát

Mức lương: 9 - 13 triệu
Địa điểm: Thái Bình
Ngày cập nhật: 29-09-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG