Ngày cập nhật: 22-04-2020
Ngày cập nhật: 22-04-2020

Chủ quản sản xuất

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Thuyên Nguyên

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Quảng Ngãi
Ngày cập nhật: 22-04-2020

Quản lý chuyền may

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Thuyên Nguyên

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Quảng Ngãi
Ngày cập nhật: 26-02-2020
Ngày cập nhật: 26-02-2020

Nhân viên QA/QC

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Thuyên Nguyên

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Quảng Ngãi
Ngày cập nhật: 08-05-2019

Giám đốc miền

Tập Đoàn Sơn Đại Việt

Mức lương: 15 - 40 triệu
Địa điểm: Quảng Ngãi
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên spa

Công Ty TNHH MTV Royal PX

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Quảng Ngãi
Ngày cập nhật: 03-04-2018

Giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Quảng Ngãi
Ngày cập nhật: 01-02-2018

Nhân viên bán lẻ thuốc tại quầy

Nhà Thuốc Minh Trí

Mức lương: 2 - 4 triệu
Địa điểm: Quảng Ngãi
Ngày cập nhật: 26-05-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG