Thợ sơ ô tô

Liên Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Lâm Đồng
Ngày cập nhật: 07-04-2017

Nhân viên bảo vệ

Công Ty Bất Động Sản Liên Minh

Mức lương: 1 - 4 triệu
Địa điểm: Lâm Đồng
Ngày cập nhật: 30-12-2016

Nhân viên phục vụ

Công Ty Bất Động Sản Liên Minh

Mức lương: 1 - 4 triệu
Địa điểm: Lâm Đồng
Ngày cập nhật: 30-12-2016

Nhân viên pha chế

Công Ty Bất Động Sản Liên Minh

Mức lương: 1 - 4 triệu
Địa điểm: Lâm Đồng
Ngày cập nhật: 30-12-2016

Nhân viên phụ bếp

Công Ty Bất Động Sản Liên Minh

Mức lương: 1 - 4 triệu
Địa điểm: Lâm Đồng
Ngày cập nhật: 30-12-2016

Production Manager - Vegetables

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 18 - 25 triệu
Địa điểm: Lâm Đồng
Ngày cập nhật: 11-05-2016

Local Trade Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Lâm Đồng
Ngày cập nhật: 11-05-2016

Training Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Lâm Đồng
Ngày cập nhật: 11-05-2016

Training Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $1000 - $1500
Địa điểm: Lâm Đồng
Ngày cập nhật: 11-04-2016

Local Trade Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $1000 - $1500
Địa điểm: Lâm Đồng
Ngày cập nhật: 11-04-2016
Ngày cập nhật: 21-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 11

NGÀNH NGHỀ

  • 3
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG