Trưởng phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên

Công Ty TNHH 71

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Khánh Hòa
Ngày cập nhật: 15-03-2017

Giám đốc điều hành

Công Ty TNHH 71

Mức lương: 20 - 21 triệu
Địa điểm: Khánh Hòa
Ngày cập nhật: 15-03-2017

Chuyên viên quản lý khách hàng

Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á

Mức lương: 1 - 2 triệu
Địa điểm: Khánh Hòa
Ngày cập nhật: 09-03-2017
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên marketing

Asian Food Import AS

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Khánh Hòa
Ngày cập nhật: 06-01-2017

Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Asian Food Import AS

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Khánh Hòa
Ngày cập nhật: 06-01-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG