Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh

Địa điểm: 110-112 Trần Quốc Toản, P.7, Q.3, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (21)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Phó TGĐ kinh doanh thương mại Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Nhân viên bảo vệ dự án Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Phó ban bàn giao nhà Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Nhân viên bàn giao nhà Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Nhân viên xây dựng hạ tầng Khánh Hòa, Bình Thuận Thỏa thuận 24-02-2017
Nhân viên kỹ thuật nhà máy bê tông Khánh Hòa Thỏa thuận 24-02-2017
Nhân viên trắc địa Khánh Hòa, Bình Thuận Thỏa thuận 24-02-2017
Kế toán dự án/ Kế toán tổng hợp Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Chuyên viên media Hồ Chí Minh Thỏa thuận 08-03-2017
Chuyên viên đào tạo Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Kỹ sư xây dựng/ Kỹ sư M&E Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Kỹ sư khai thác mỏ Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Luật sư Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Phó phòng an toàn lao động Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Nhân viên vật tư/ Thủ kho Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Nhân viên lễ tân Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó công trình phụ trách xây dựng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Kiến trúc sư Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Thư ký dự án Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Thư ký ban Tổng Giám đốc Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017
Trưởng ban/ Chuyên viên/ Nhân viên an toàn lao động Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24-02-2017

Xem thêm