Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Chuyên viên kinh doanh dịch vụ truyền số liệu
Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay