Nhân viên bán hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 22-01-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 22-12-2023

Nhân viên bán hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 08-09-2023

Trưởng nhóm kinh doanh

Tập Đoàn Giáo Dục Đại Trường Phát

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 28-06-2023
Ngày cập nhật: 02-12-2021

Quản lý nhà hàng món ngon Huế

Cinestar Đà Lạt

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 12-07-2019

Nhân viên văn phòng

Giáo Dục Phượng Hoàng

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 31-10-2017

Giáo viên tiếng Anh

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Kindle

Mức lương: 3 - 6 triệu
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 13-10-2017

Nhân viên tư vấn tài chính ở Huế

Ngân Hàng Phương Đông OCB - Huế

Mức lương: 5 - 15 triệu
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 03-10-2017

Giáo viên tiếng Anh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Super Minds

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 24-04-2017

Nhân viên/ Giám sát các bộ phận

Công Ty TNHH Về Nguồn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 06-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG