Giáo viên tiếng Anh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Super Minds

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 24-04-2017

Nhân viên/ Giám sát các bộ phận

Công Ty TNHH Về Nguồn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 06-02-2017

Trình dược viên OTC từ Huế vào Nam

Công Ty CP ĐTPT Victory

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 16-03-2016

Cộng tác viên kênh OTC từ Huế trở vào

Công Ty CP ĐTPT Victory

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Huế
Ngày cập nhật: 16-03-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 4

NGÀNH NGHỀ

  • 2
  • 1
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG