Chuyên viên phát triển kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mại Aba

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-10-2017

Nhân viên lễ tân

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mại Aba

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-10-2017

Lễ tân

Công Ty TNHH Y Tế Phú Khang

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Y tá phụ mổ phẫu thuật

Công Ty TNHH Y Tế Phú Khang

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Bác sĩ da liễu

Công Ty TNHH Y Tế Phú Khang

Mức lương: 30 - 32 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

Công Ty TNHH Y Tế Phú Khang

Mức lương: 30 - 35 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Thư ký, phiên dịch

Công Ty Cổ Phần 101

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Trưởng phòng, nhân viên IT

Công Ty Cổ Phần 101

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Trưởng phòng, nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Cổ Phần 101

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Trưởng phòng, nhân viên sale, marketing

Công Ty Cổ Phần 101

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Trưởng phòng, nhân viên kế hoạch

Công Ty Cổ Phần 101

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Trưởng phòng, nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần 101

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Trưởng phòng, nhân viên quản lý dự án

Công Ty Cổ Phần 101

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Giám đốc, phó giám đốc điều hành

Công Ty Cổ Phần 101

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Chuyên viên marketing

Công Ty TNHH Vin Son

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Chuyên viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Vin Son

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty TNHH Vin Son

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Chuyên viên nhân sự tổng hợp

Công Ty TNHH Vin Son

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Nhân viên thiết kế sản phẩm

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Chuyên viên kỹ thuật điện

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Nhân viên kinh doanh kênh horeca

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Nhân viên thiết kế

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Nhân viên sự kiện

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Thợ điện

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Thợ hồ/ Thợ sơn

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Nhân viên bán sách, tiếp thị sách đến các trường học

Công Ty Cổ Phần Viway

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017
Ngày cập nhật: 06-10-2017

Kiến trúc sư công trình

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Đại Phúc

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-10-2017
Ngày cập nhật: 06-10-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG