Giám sát kỹ thuật/ Kỹ sư xây dựng/ Cơ khí

Công Ty TNHH TM XD Hà Như

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên tạp vụ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Chuyên viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Kế toán quầy

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên bán hàng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Chuyên viên điều phối giao nhận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Chuyên viên marketing, đồ họa

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 4 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên kho

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên lái xe giao hàng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Chuyên viên nhân sự - hành chính

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên bảo vệ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Thực tập sinh marketing online

Công Ty TNHH AZTech

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Trưởng phòng đầu tư tài chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Tiến Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2017

Kiến trúc sư trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Tiến Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2017

Sales and sales support - import/export

NIC Human Resources Consulting Company

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Korea
Ngày cập nhật: 24-10-2017

Sales website quảng cáo

Công Ty TNHH DV Công Nghệ Toàn Năng

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH DV Công Nghệ Toàn Năng

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2017

Trưởng phòng kinh doanh bất động sản

Công Ty Cổ Phần Đại Thuận

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2017
Ngày cập nhật: 24-10-2017
Ngày cập nhật: 24-10-2017

Kế toán nội bộ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lữ Hành Á Châu

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-10-2017

Nhân viên bảo trì

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lữ Hành Á Châu

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-10-2017

Chuyên viên đào tạo nội bộ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lữ Hành Á Châu

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-10-2017

Giám đốc tài chính

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lữ Hành Á Châu

Mức lương: 15 - 18 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-10-2017

Marketing manager

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lữ Hành Á Châu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-10-2017

Chuyên viên content marketing

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lữ Hành Á Châu

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-10-2017

Nhân viên digital marketing

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Giải Trí Green

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-10-2017

Nhân viên marketing

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Giải Trí Green

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-10-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG