Chuyên viên Điện công nghiệp

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Công nhân bốc xếp

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Phó phòng kế toán

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Công nhân lao động phổ thông

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Nhân viên bảo vệ

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Tài xế lái xe cuốc

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Bếp trưởng/ Bếp công nhân 500 suất/ngày

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Lái xe đưa rước CBCNV, đón khách và công tác

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Nhân viên kiểm tra chất lượng - QC

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Nhân viên phòng kỹ thuật

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Nhân viên y tế

Cty CP Gạch Men V.T.C

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 10-03-2016

Nhân viên phòng phát triển kỹ thuật

Cty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Nhân viên phòng kinh doanh

Cty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Maintenance Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Production Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Factory Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-03-2016

QA/QC Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa

Công Ty CP Tô Thành Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 04-03-2016

Tài xế xe nâng

Công Ty TNHH TM XD SX Hoàng Hà

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 04-03-2016

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Tayca Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 01-03-2016

Nhân viên phòng QA

Công Ty TNHH Tayca Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 01-03-2016

Nhân viên bảo trì

Công Ty TNHH Tayca Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 01-03-2016

Nhân viên bán hàng - Salesman

Cty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 02-02-2016

Nhân viên thống kê tổ nguyên liệu gỗ

Công Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Nghĩa Sơn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 24-01-2016

Nhân viên lao động tiền lương

Công Ty Cổ Phần Đồ Gỗ Nghĩa Sơn

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 21-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 25

NGÀNH NGHỀ

 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG