Nhân viên lao động phổ thông

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-03-2017
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Nhân viên thợ điện lạnh

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Nhân viên bảo trì điện

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Kỹ sư xây dựng dân dụng

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Nhân viên kỹ thuật cầu đường

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Nhân viên phụ bếp

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 3 - 4 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 03-03-2017
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Nhân viên thợ mộc

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên thợ cơ khí, phụ cơ khí

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Nhân viên bảo vệ

Công Ty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 24-02-2017

Giáo viên tiếng Anh (cơ hữu)

Trung Tâm Ngoại Ngữ E4LIFE

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 22-02-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Nelson Medida

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 08-02-2017

Nhân viên nhà hàng - khách sạn

Novotel Đà Nẵng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 07-02-2017
Ngày cập nhật: 06-02-2017
Ngày cập nhật: 23-01-2017

Financial Controller - Resort

Chiến Lược Nhân Lực

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 04-01-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG