Thư ký Tổng Giám đốc

Cty CP Tân Tân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 13-01-2016

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH King Chou Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 13-01-2016

Nhân viên thu mua

Công Ty TNHH King Chou Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 13-01-2016

Nhân viên nhân sự

Công Ty TNHH King Chou Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 13-01-2016

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH King Chou Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 13-01-2016

NVKD hóa chất - nhuộm, in hoa, wash

Công Ty TNHH Việt Khang Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Nhân viên phòng thí nghiệm ngành sơn

Công Ty TNHH Việt Khang Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Vận hành máy in KTS

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Quản đốc sản xuất

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Trưởng ca sản xuất

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Quản đốc xưởng biết giao tiếp tiếng Trung

Công Ty TNHH Mộc Thành Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 07-01-2016

Kế toán biết tiếng Trung

Công Ty TNHH Mộc Thành Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 07-01-2016

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Công Ty TNHH Mộc Thành Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 07-01-2016

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $500 - $700
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 05-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 16

NGÀNH NGHỀ

 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG