Ngày cập nhật: 27-03-2024

Kỹ thuật hiện trường cơ điện ME

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 15 - 22 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 21-03-2024

Chỉ huy trưởng công trình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 21-03-2024
Ngày cập nhật: 14-03-2024
Ngày cập nhật: 26-02-2024
Ngày cập nhật: 20-02-2024
Ngày cập nhật: 22-01-2024

Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 13 - 18 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 14-11-2023
Ngày cập nhật: 14-11-2023
Ngày cập nhật: 09-08-2023

Kế toán trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 28-06-2023
Ngày cập nhật: 05-04-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG