Ngày cập nhật: 04-02-2023
Ngày cập nhật: 01-02-2023
Ngày cập nhật: 31-01-2023
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Nhân viên thị trường tại Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 17-10-2022

Kế toán kho

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 04-10-2022
Ngày cập nhật: 13-05-2022
Ngày cập nhật: 13-05-2022

Nhân viên lái xe và phụ xe tại Bắc Giang

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 21-04-2022

Kế toán kho

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 19-04-2022
Ngày cập nhật: 19-04-2022
Ngày cập nhật: 19-04-2022

Lái xe và phụ xe bốc hàng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Hưng Phát

Mức lương: 7 - 13 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 11-03-2022

Lái xe, phụ xe tại Bắc Giang

Công Ty Thịnh Phát

Mức lương: 7 - 13 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 09-03-2022

Lái xe tải, phụ xe hàng

Công Ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Trường Thành

Mức lương: 7 - 13 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 18-02-2022

Lái xe, phụ xe giao hàng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Giao Nhận Hoàng Long

Mức lương: 7 - 14 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 29-12-2021
Ngày cập nhật: 27-12-2021
Ngày cập nhật: 21-12-2021

Kỹ sư QS tại công trình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Ân

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 30-06-2021
Ngày cập nhật: 30-09-2019
Ngày cập nhật: 12-07-2019
Ngày cập nhật: 12-04-2019
Ngày cập nhật: 12-04-2019
Ngày cập nhật: 28-08-2018
Ngày cập nhật: 24-07-2018

Nhân viên kế toán

Công Ty Sơn Việt Nhật

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 19-03-2018

Lái xe, phụ xe tại Bắc Giang

Công Ty Vận Tải Trung Thịnh

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 08-11-2017

Nhân viên bán xăng tại Bắc Giang

Công Ty Hóa Dầu Petrolimex

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Ngày cập nhật: 11-10-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG