Kế toán giá thành

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Lê Trần

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 06-12-2023

Kế toán thu mua, mua hàng

Công Ty TNHH Thảo Hà

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Kế toán thuế

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhà Và Thương Mại Hưng Ngân

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên kế toán bán hàng

Công Ty TNHH Thiết Bị Cường Anh

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên kế toán kho

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hành Sanh

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xanh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2023
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên kế toán nội bộ

Công Ty Cổ Phần Gemachem Việt Nam

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023
Ngày cập nhật: 14-11-2023
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Kế toán công nợ

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh EEP Việt Nam

Mức lương: 13 - 16 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương: 12 - 17 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Kế toán kho

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Kế toán nội bộ

Công Ty TNHH MTV Tín Nha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Phó giám đốc tài chính, kế toán

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bảo Tiên

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 14-11-2023

Nhân viên thủ kho

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Food

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Cà Mau
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nghĩa Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ An Biên

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh EEP Việt Nam

Mức lương: 14 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Nhân viên kiểm soát nội bộ

Tập Đoàn Kim Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Chuyên viên kiểm toán

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Nhân viên kế toán thuế

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Mức lương: 12 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Kế toán kho

Công Ty Cổ Phần Máy Công Trình Phúc Long

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Kế toán tài sản

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Nhân viên kế toán bán hàng

Công Ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Nhân viên kế toán giá thành

Công Ty TNHH Đại Phú Thịnh

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thái Anh

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2023

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thái Anh

Mức lương: 20 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 24-10-2023
Ngày cập nhật: 29-09-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG