Kế toán xuất hóa đơn

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mỹ Thuận Phát

Mức lương: 15 - 18 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán viên

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Thư ký kho

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán thuế

Công Ty TNHH Dịch Vụ Doanh Nghiệp Song Kim

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên phụ trách kho

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 13-03-2023
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Hoàng Triều

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kế toán thanh toán

Công Ty CP TMDV Xuất Nhập Khẩu Viên Phát

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kế toán bán hàng

Công Ty TNHH Vật Liệu Nhiệt Phát Lộc

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán kho

Công Ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Thanh Hà

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Kim Tạo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán viên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Quản lý tài chính dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán ngân hàng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Phúc

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Á

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-03-2023

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phú Gia Hòa

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ

Công Ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Duy Bảo

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Đầu Tư Mai Tâm Anh

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-02-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mỹ Thuận Phát

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-01-2023

Kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 16-01-2023

Trưởng phòng kế toán

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-01-2023

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH Bất Động Sản Trần Thái

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 12-01-2023

Nhân viên kế toán

Công Ty TNHH Bất Động Sản Trần Thái

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 11-01-2023

Kế toán bán hàng

Công Ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Thanh Hà

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-01-2023
Ngày cập nhật: 09-01-2023

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Phần Mềm Phương Chi

Mức lương: 15 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-01-2023

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG