Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thương Duy Hưng

Mức lương: 18 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Vạn Xuân

Mức lương: 12 - 19 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên trợ lý phòng dự án

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng BIC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Huệ Nguyên

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên phát triển thị trường

Công Ty TNHH Tiến Lợi

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên tư vấn

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Tân Minh

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức

Mức lương: 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên QS

Công Ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức

Mức lương: 12 - 17 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán xây dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Tự Lập

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Phú Thọ
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán bán hàng

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên sale online

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Thủ kho

Công Ty Cổ Phần Tôn Thép Việt Pháp

Mức lương: 10 - 14 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Tôn Thép Việt Pháp

Mức lương: 10 - 18 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán nội bộ

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Thiết Kế Bình Minh

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên sàn thương mại điện tử

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nam Thành

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024
Ngày cập nhật: 09-05-2024
Ngày cập nhật: 09-05-2024
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kỹ sư trắc đạc

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Mức lương: 18 - 20 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán viên

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Vĩnh Tân

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên bán hàng

Công Ty Cổ Phần Văn Phòng Phẩm Hồng Hà

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Trưởng phòng truyền thông

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hà An Định

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán kho

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương: 10 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên thủ kho

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương: 11 - 13 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp Tân Thành

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy Mê Kông

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Nhân viên sales

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Xuất Nhập Khẩu Minh Châu

Mức lương: 8 - 25 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-05-2024

Chuyên viên kế toán

Công Ty Cổ Phần KTG Electric

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-05-2024

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG