Nhân viên vật tư

Công Ty TNHH Nissei Electric Vietnam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên lái xe tải giao hàng và phụ xe

Công Ty TNHH Vận Tải Hàng Hóa Miền Bắc

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Phạm Tùng

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên hành chính văn phòng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Space

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH FTN Vietnam

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Quản đốc xưởng sofa

Công Ty Cổ Phần Hà Ân Long An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Long An
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên kỹ thuật ngành đồ gỗ, nội thất

Công Ty Cổ Phần Hà Ân Long An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Long An
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Chuyên viên thu hồi nợ qua điện thoại

Công Ty Cashwagon

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên bảo trì điện, nước, cơ khí

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên HSE

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên mua hàng

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên kinh doanh ngành gỗ

Công Ty Cổ Phần Lâm Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên điện công nghiệp, cơ điện tử

Công Ty TNHH Nissei Electric Vietnam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Phương Trang

Mức lương: 8 - 12 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 27-07-2018

Nhân viên hành chính văn phòng

Trung Tâm Năng Khiếu Viettalentkids

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-07-2018
Ngày cập nhật: 26-07-2018

Nhân viên phát triển thị trường

Công Ty TNHH Ecolife Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Korea
Ngày cập nhật: 26-07-2018

Nhân viên sales logistics

Công Ty Vận Tải Bách Việt

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-07-2018

Nhân viên chứng từ

Công Ty Vận Tải Bách Việt

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-07-2018

Nhân viên giao nhận hải quan

Công Ty Vận Tải Bách Việt

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng
Ngày cập nhật: 26-07-2018

Nhân viên vận hành thị trường

Tang Internet Limited

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-07-2018

HSE staff

HR Strategy Limited Company

Mức lương: 9 - 13 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-07-2018

Lập trình viên iOS

Công Ty Cổ Phần Next Solution

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-07-2018

Lập trình viên .Net

Công Ty Cổ Phần Next Solution

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-07-2018
Ngày cập nhật: 25-07-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Bạch Vu

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-07-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Asia Safe

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-07-2018

Nhân viên kinh doanh

King Asian Company Limited

Mức lương: 6 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-07-2018

Nhân viên kinh doanh, sale

Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Phạm Tùng

Mức lương: 15 - 30 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-07-2018

Nam lái xe và phụ xe giao hàng

Công Ty TNHH Vận Tải Huy Hoàng

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Tuyên Quang
Ngày cập nhật: 25-07-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG