Kế toán viên

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 31-08-2017

Nhân viên thợ điện lạnh

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 31-08-2017

Nhân viên bảo trì điện

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 31-08-2017

Nhân viên thợ cơ khí, phụ cơ khí

Cty TNHH MTV Đại Phước Tiến

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 31-08-2017

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH SX TM DV Giấy Khải Hoàng

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 31-08-2017
Ngày cập nhật: 31-08-2017

Kỹ sư cơ khí

Công Ty TNHH Năng Lượng Đỉnh Việt

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 31-08-2017

Nhân viên xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH SX TM DV Giấy Khải Hoàng

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 30-08-2017

Kế toán trưởng

Công Ty TNHH SX TM DV Giấy Khải Hoàng

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-08-2017

Nhân viên kinh doanh bao bì giấy

Công Ty TNHH Thương Mại Địa Phong

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-08-2017

Nhân viên kinh doanh chống thấm cách nhiệt

Công Ty TNHH Thương Mại Địa Phong

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-08-2017

Lái xe nâng

Maeve Furn Co.,Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 30-08-2017

Thợ điện, bảo trì

Maeve Furn Co.,Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 30-08-2017

Trợ lý văn phòng

Maeve Furn Co.,Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 30-08-2017

Chủ quản QC

Maeve Furn Co.,Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 30-08-2017

Giám đốc QC

Maeve Furn Co.,Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 30-08-2017
Ngày cập nhật: 30-08-2017

Nhân viên thu thập ý kiến khách hàng

Công Ty TNHH MTV NCTT Tita

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 30-08-2017

Nhân viên telesale, marketing bảo hiểm

Dai-ichi Life Việt Nam

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-08-2017
Ngày cập nhật: 29-08-2017

Nhân viên phụ kho

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Thắng

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-08-2017

Nhân viên thiết kế 3D nội thất

Công Ty TNHH Thương Mại Mai Gia

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-08-2017

Nhân viên hành chính nhân sự

Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Phát

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 29-08-2017
Ngày cập nhật: 29-08-2017
Ngày cập nhật: 29-08-2017
Ngày cập nhật: 28-08-2017

Cộng tác viên viết plugin

Công Ty TNHH Nhơn Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-08-2017

Nhân viên kinh doanh thuốc thủy sản

Công Ty Liên Doanh TNHH Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 28-08-2017

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

Công Ty Liên Doanh TNHH Anova

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 28-08-2017
Ngày cập nhật: 28-08-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG