Nữ hộ sinh

Phòng Khám DHA Medic

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-10-2017
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Kỹ thuật viên kỹ thuật LaBo

Công Ty TNHH Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 24-10-2017

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Công Ty TNHH Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Mức lương: 20 - 90 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 21-10-2017

Bác sĩ răng hàm mặt

Công Ty TNHH Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Mức lương: $1000 - $5000
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 21-10-2017

Bác sĩ sản phụ khoa

Công Ty TNHH Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 21-10-2017

Bác sĩ chuyên khoa nhi

Công Ty TNHH Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 21-10-2017

Điều dưỡng đa khoa

Công Ty TNHH Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-10-2017

Kỹ thuật viên x-quang

Công Ty TNHH Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-10-2017
Ngày cập nhật: 20-10-2017

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu

Công Ty TNHH Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Mức lương: 5 - 9 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 20-10-2017

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Kỹ thuật viên x-quang

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Điều dưỡng đa khoa

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ chuyên khoa nội, da liễu

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ nội tổng quát

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ chuyên khoa nhi

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: $1000 - $5000
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ sản khoa

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ nội tim mạch

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh, nội soi

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ đa khoa

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Bác sĩ răng hàm mặt

Công Ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Hàn Quốc

Mức lương: 20 - 100 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 16-10-2017

Phụ tá nha khoa

Công Ty TNHH Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai
Ngày cập nhật: 15-10-2017

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

Công Ty Mê Kông Việt

Mức lương: $1000 - $2000
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 13-10-2017

Bác sĩ răng hàm mặt

Công Ty Mê Kông Việt

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 13-10-2017

Y tá phụ mổ phẫu thuật

Công Ty TNHH Y Tế Phú Khang

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Bác sĩ da liễu

Công Ty TNHH Y Tế Phú Khang

Mức lương: 30 - 32 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

Công Ty TNHH Y Tế Phú Khang

Mức lương: 30 - 35 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-10-2017

Dược sĩ

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Shing Mark

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày cập nhật: 05-10-2017
Ngày cập nhật: 05-10-2017

ĐỊA ĐIỂM

 • 193
 • 62
 • 55
 • 48
 • 22
 • 21
 • 13
 • 11
 • 10
 • 9

NGÀNH NGHỀ

 • 261

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG