Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà

Địa điểm: Số 4 - Lô A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà: Số 4 - Lô A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TPHCM.