Trường Đại Học Mở TP.HCM

Trường Đại Học Mở TP.HCM

Địa điểm: P.702 - Lầu 7, Số 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 01, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Việc làm đang đăng tuyển (38)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Giảng viên trình độ tiến sĩ khoa luật Hồ Chí Minh Thỏa thuận 10-05-2022
Giảng viên trình độ tiến sĩ khoa ngoại ngữ Hồ Chí Minh Thỏa thuận 10-05-2022
Giảng viên trình độ tiến sĩ khoa XH học, CTXH, ĐNÁ Hồ Chí Minh Thỏa thuận 10-05-2022
Giảng viên trình độ tiến sĩ khoa quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh Thỏa thuận 10-05-2022
Giảng viên trình độ tiến sĩ khoa tài chính - ngân hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 10-05-2022
Giảng viên trình độ tiến sĩ khoa kinh tế, quản lý công Hồ Chí Minh Thỏa thuận 10-05-2022
Giảng viên trình độ tiến sĩ khoa đào tạo đặc biệt Hồ Chí Minh Thỏa thuận 10-05-2022
Giảng viên trình độ tiến sĩ khoa công nghệ thông tin Hồ Chí Minh Thỏa thuận 10-05-2022
Giảng viên trình độ tiến sĩ khoa xây dựng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 10-05-2022
Chuyên viên trung tâm học liệu Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên phòng hợp tác và quản lý khoa học Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên văn phòng Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên phòng quản lý đào tạo Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên phòng tổ chức nhân sự Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên khoa tài chính - ngân hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên phòng đầu tư xây dựng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên trung tâm quản lý hệ thống thông tin Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên phòng khảo thí Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên khoa đào tạo sau đại học Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên phòng tài chính - kế toán Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên phòng hành chính - quản trị Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên trạm y tế Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên phòng đào tạo đặc biệt Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên phòng đảm bảo chất lượng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên thư viện Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên phòng công tác sinh viên, truyền thông Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên trung tâm đào tạo trực tuyến Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên khoa học cơ bản Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên tạp chí khoa học Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Chuyên viên khoa công nghệ thông tin Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09-05-2022
Giảng viên trình độ thạc sĩ khoa công nghệ thông tin Hồ Chí Minh Thỏa thuận 27-04-2022
Giảng viên trình độ thạc sĩ khoa ngoại ngữ Hồ Chí Minh Thỏa thuận 27-04-2022
Giảng viên trình độ thạc sĩ khoa quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh Thỏa thuận 27-04-2022
Giảng viên trình độ thạc sĩ khoa khoa học cơ bản Hồ Chí Minh Thỏa thuận 27-04-2022
Giảng viên trình độ thạc sĩ khoa luật Hồ Chí Minh Thỏa thuận 27-04-2022
Giảng viên trình độ thạc sĩ khoa kế toán - kiểm toán Hồ Chí Minh Thỏa thuận 27-04-2022
Giảng viên trình độ thạc sĩ khoa tài chính - ngân hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 27-04-2022
Giảng viên trình độ thạc sĩ khoa kinh tế, quản lý công Hồ Chí Minh Thỏa thuận 27-04-2022

Giới thiệu về công ty

- Trường Đại Học Mở TP.HCM tự hào là trường Đại học công lập với chiến lược phát triển đội ngũ viên chức giảng viên có năng lực và tâm huyết, nổi bật về tính chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện.

- Nhằm tăng cường lực lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng mới các chương trình đào tạo ở các khoa, các ngành đào tạo của trường, đáp ứng nhu cầu phát triển của trường trong năm học 2020 - 2021.

* Liên hệ: 028.3920.7635 (cô Thanh Ngân); hoặc email: ou@ou.edu.vn.