Trường Đại Học Mở TP.HCM

Trường Đại Học Mở TP.HCM

Địa điểm: P.702 - Lầu 7, Số 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 01, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Việc làm đang đăng tuyển (21)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Giảng viên khoa quản trị kinh doanh Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16-06-2021
Giảng viên khoa luật Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16-06-2021
Giảng viên khoa ngoại ngữ Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16-06-2021
Giảng viên khoa công nghệ thông tin Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16-06-2021
Giảng viên khoa công nghệ sinh học Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16-06-2021
Giảng viên khoa XH học, công tác xã hội, Đông Nam Á Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16-06-2021
Giảng viên khoa xây dựng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16-06-2021
Giảng viên khoa kế toán - kiểm toán Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16-06-2021
Cán bộ chuyên trách văn phòng Đoàn - Hội Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Chuyên viên quản lý dự án - phòng đầu tư xây dựng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Nhân viên quản trị thiết bị - phòng hành chính quản trị Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Chuyên viên phòng đảm bảo chất lượng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Nhân viên nghiên cứu phát triển Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Nhân viên IT - quản trị hệ thống mạng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Chuyên viên đào tạo ngắn hạn - ngoại ngữ và tin học Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Y sỹ - trạm y tế Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Chuyên viên văn phòng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Chuyên viên quản lý, sử dụng, vận hành LMS Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Lập trình viên Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Chuyên viên trực phòng máy Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021
Giảng viên lý thuyết xác suất và thống kê toán học Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12-06-2021

Giới thiệu về công ty

- Trường Đại Học Mở TP.HCM tự hào là trường Đại học công lập với chiến lược phát triển đội ngũ viên chức giảng viên có năng lực và tâm huyết, nổi bật về tính chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện.

- Nhằm tăng cường lực lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng mới các chương trình đào tạo ở các khoa, các ngành đào tạo của trường, đáp ứng nhu cầu phát triển của trường trong năm học 2020 - 2021.

* Liên hệ: 028.3920.7635 (cô Thanh Ngân); hoặc email: ou@ou.edu.vn.