Ngày cập nhật: 28-08-2018
Ngày cập nhật: 24-07-2018

Nhân viên kế toán

Công Ty Sơn Việt Nhật

Mức lương:3 - 5 triệu
Địa điểm:Bắc Giang
Ngày cập nhật: 19-03-2018

Lái xe, phụ xe tại Bắc Giang

Công Ty Vận Tải Trung Thịnh

Mức lương:10 - 13 triệu
Địa điểm:Bắc Giang
Ngày cập nhật: 08-11-2017

Nhân viên bán xăng tại Bắc Giang

Công Ty Hóa Dầu Petrolimex

Mức lương:6 - 8 triệu
Địa điểm:Bắc Giang
Ngày cập nhật: 11-10-2017
Ngày cập nhật: 29-09-2017
Ngày cập nhật: 29-09-2017

Nhân viên bán xăng dầu tại Bắc Giang

Công Ty TNHH Xăng Dầu Petrolimex

Mức lương:8 - 10 triệu
Địa điểm:Bắc Giang
Ngày cập nhật: 29-09-2017

Lái xe và phụ xe ở Bắc Giang

Công Ty Xuất Khẩu Vận Tải Vạn Xuân

Mức lương:9 - 12 triệu
Địa điểm:Bắc Giang
Ngày cập nhật: 28-09-2017

Lái xe tải và phụ xe

Công Ty TNHH Vận Tải Tiến Đạt

Mức lương:9 - 13 triệu
Địa điểm:Bắc Giang
Ngày cập nhật: 08-09-2017

Nhân viên bán hàng tại Bắc Giang

Công Ty CP Công Nghệ Số Bách Khoa

Mức lương:3 - 7 triệu
Địa điểm:Bắc Giang
Ngày cập nhật: 12-04-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG