Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải TP Commerce

Địa điểm: Hà Nội, Hà Nội

Qui mô công ty: 9 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (104)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Tài xế xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tại Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Tài xế xe tải thùng, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Tuyên Quang Tuyên Quang Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe bốc hàng tạp hóa tại Yên Bái Yên Bái Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Tài xế lái xe tải thùng B2, phụ xe bốc hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 14 triệu 18-03-2023
Tài xế xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng bốc xếp tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Tài xế lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Hà Nam Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Nhân viên lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Nhân viên lái xe tải và phụ xe bốc xếp tạp hóa tại Hòa Bình Hòa Bình Từ 9 đến 14 triệu 18-03-2023
Tài xế xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Nhân viên lái xe tải thùng và giao hàng tạp hóa tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Tài xế xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tại Thái Nguyên Thái Nguyên Từ 9 đến 14 triệu 18-03-2023
Tài xế xe tải thùng và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Bắc Giang Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 18-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tại Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 14 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng, phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 14 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Hà Nam Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng bốc xếp tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe bốc xếp tạp hóa tại Hòa Bình Hòa Bình Từ 9 đến 15 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 14 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín và giao hàng tạp hóa tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 9 đến 14 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tại Thái Nguyên Thái Nguyên Từ 9 đến 15 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Bắc Giang Bắc Giang Từ 9 đến 14 triệu 13-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tại Yên Bái Yên Bái Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tại Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 14 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng B2, phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Hà Nam Hà Nam Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng, kho tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe bốc xếp tạp hóa tại Hòa Bình Hòa Bình Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2 và giao hàng tạp hóa tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 9 đến 14 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tại Thái Nguyên Thái Nguyên Từ 9 đến 15 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Bắc Giang Bắc Giang Từ 9 đến 14 triệu 08-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2 trở lên và phụ xe giao hàng tại Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 14 triệu 04-03-2023
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Bắc Giang Bắc Giang Từ 9 đến 14 triệu 04-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tại Thái Nguyên Thái Nguyên Từ 9 đến 14 triệu 04-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2 và giao hàng tạp hóa tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 9 đến 14 triệu 04-03-2023
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tạp hóa tại Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 14 triệu 04-03-2023
Lái xe tải thùng kín và phụ xe bốc xếp tạp hóa tại Hòa Bình Hòa Bình Từ 9 đến 14 triệu 04-03-2023
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng bốc xếp tại Hưng Yên Hưng Yên Từ 9 đến 14 triệu 04-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2 trở lên và phụ xe giao hàng tại Hà Nam Hà Nam Từ 9 đến 14 triệu 04-03-2023
Lái xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tại Ninh Bình Ninh Bình Từ 9 đến 14 triệu 04-03-2023
Lái xe tải thùng B2 trở lên và phụ xe giao hàng tại Thái Bình Thái Bình Từ 9 đến 14 triệu 04-03-2023
Lái xe tải thùng, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Tuyên Quang Tuyên Quang Từ 9 đến 14 triệu 02-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Yên Bái Yên Bái Từ 9 đến 15 triệu 02-03-2023
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại Bắc Ninh Bắc Ninh Từ 9 đến 15 triệu 02-03-2023
Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa tại Bắc Giang Bắc Giang Từ 9 đến 15 triệu 02-03-2023
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại Thái Nguyên Thái Nguyên Từ 9 đến 15 triệu 02-03-2023
Lái xe tải thùng kín và giao hàng tạp hóa tại Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Từ 9 đến 15 triệu 02-03-2023
Lái xe tải thùng kín B2 và phụ xe giao hàng tại Hải Dương Hải Dương Từ 9 đến 14 triệu 02-03-2023
Tài xế xe tải thùng kín và phụ xe bốc xếp tại Hòa Bình Hòa Bình Từ 9 đến 14 triệu 02-03-2023

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Thương Mại Vận Tải TP Commerce: Chuyên ngành vận tải hàng hóa.

- Liên hệ: Hoàng Ngọc Châu - 0332.515.823

- Hoặc email: hoangthichau001@gmail.com.