Công Ty Vận Tải Thương Mại Tổng Hợp

Địa điểm: Hà Nội, Hà Nội

Qui mô công ty: 9 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Vận Tải Thương Mại Tổng Hợp: Chuyên ngành vận tải hàng hóa.