Công Ty Vận Tải Thương Mại Tổng Hợp

Địa điểm: Hà Nội, Hà Nội

Qui mô công ty: 9 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (40)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại HÒA BÌNH Hòa Bình Từ 9 đến 14 triệu 27-03-2024
Lái xe tải B2 trở lên và phụ xe giao hàng kho HƯNG YÊN Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 27-03-2024
Kho VĨNH PHÚC - Lái xe tải thùng kín và giao hàng tạp hóa Vĩnh Phúc Từ 9 đến 14 triệu 27-03-2024
Phân xưởng THANH HÓA - Lái xe thùng kín, phụ xe giao hàng Thanh Hóa Từ 9 đến 15 triệu 27-03-2024
Tài xế lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại BẮC GIANG Bắc Giang Từ 9 đến 14 triệu 27-03-2024
HÀ NAM - Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 14 triệu 27-03-2024
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại NINH BÌNH Ninh Bình Từ 9 đến 16 triệu 27-03-2024
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng - THÁI BÌNH Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 27-03-2024
Kho THÁI NGUYÊN - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng Thái Nguyên Từ 9 đến 15 triệu 27-03-2024
HẢI DƯƠNG - Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 27-03-2024
Kho THÁI NGUYÊN - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng Thái Nguyên Từ 9 đến 15 triệu 14-03-2024
HÀ NAM - Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 14 triệu 14-03-2024
Kho VĨNH PHÚC - Lái xe tải thùng kín và giao hàng tạp hóa Vĩnh Phúc Từ 9 đến 14 triệu 14-03-2024
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại HÒA BÌNH Hòa Bình Từ 9 đến 14 triệu 14-03-2024
HẢI DƯƠNG - Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 14-03-2024
Tài xế lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại BẮC GIANG Bắc Giang Từ 9 đến 14 triệu 14-03-2024
Lái xe tải B2 trở lên và phụ xe giao hàng kho HƯNG YÊN Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 14-03-2024
Phân xưởng THANH HÓA - Lái xe thùng kín, phụ xe giao hàng Thanh Hóa Từ 9 đến 15 triệu 14-03-2024
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại NINH BÌNH Ninh Bình Từ 9 đến 16 triệu 14-03-2024
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng - THÁI BÌNH Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 14-03-2024
YÊN BÁI tuyển lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tạp hóa Yên Bái Từ 9 đến 15 triệu 26-02-2024
Kho NAM ĐỊNH - lái xe tải thùng, phụ xe giao hàng tạp hóa Nam Định Từ 9 đến 15 triệu 26-02-2024
Xưởng TUYÊN QUANG - Lái xe tải và phụ xe giao hàng tạp hóa Tuyên Quang Từ 9 đến 15 triệu 26-02-2024
Kho hàng BẮC NINH - Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng Bắc Ninh Từ 9 đến 14 triệu 26-02-2024
HÀ NAM - Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 14 triệu 26-02-2024
Kho VĨNH PHÚC - Lái xe tải thùng kín và giao hàng tạp hóa Vĩnh Phúc Từ 9 đến 14 triệu 26-02-2024
HẢI DƯƠNG - Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 26-02-2024
Kho THÁI NGUYÊN - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng Thái Nguyên Từ 9 đến 15 triệu 26-02-2024
Tài xế lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại BẮC GIANG Bắc Giang Từ 9 đến 14 triệu 26-02-2024
Lái xe tải B2 trở lên và phụ xe giao hàng kho HƯNG YÊN Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 26-02-2024
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng - THÁI BÌNH Thái Bình Từ 9 đến 15 triệu 20-02-2024
Lái xe tải B2 trở lên và phụ xe giao hàng kho HƯNG YÊN Hưng Yên Từ 9 đến 15 triệu 20-02-2024
Kho THÁI NGUYÊN - Lái xe tải thùng kín B2, phụ xe giao hàng Thái Nguyên Từ 9 đến 15 triệu 20-02-2024
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại HÒA BÌNH Hòa Bình Từ 9 đến 14 triệu 20-02-2024
HẢI DƯƠNG - Lái xe tải thùng kín, phụ xe giao hàng tạp hóa Hải Dương Từ 9 đến 15 triệu 20-02-2024
Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại NINH BÌNH Ninh Bình Từ 9 đến 16 triệu 20-02-2024
Phân xưởng THANH HÓA - Lái xe thùng kín, phụ xe giao hàng Thanh Hóa Từ 9 đến 15 triệu 20-02-2024
Kho VĨNH PHÚC - Lái xe tải thùng kín và giao hàng tạp hóa Vĩnh Phúc Từ 9 đến 14 triệu 20-02-2024
HÀ NAM - Lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tạp hóa Hà Nam Từ 9 đến 14 triệu 20-02-2024
Tài xế lái xe tải thùng kín và phụ xe giao hàng tại BẮC GIANG Bắc Giang Từ 9 đến 14 triệu 20-02-2024

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Vận Tải Thương Mại Tổng Hợp: Chuyên ngành vận tải hàng hóa.

- Liên hệ: Dương Tuyết Anh - 0345.640.780 (Quản lý).

- Hoặc email: Vuththuhao86@gmail.com.