Ngày cập nhật: 15-06-2017

Chuyên viên ban chỉ đạo

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 15-06-2017
Ngày cập nhật: 18-04-2017
Ngày cập nhật: 18-04-2017
Ngày cập nhật: 18-04-2017

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty TNHH Song Thái Tùng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 17-04-2017
Ngày cập nhật: 09-03-2017
Ngày cập nhật: 24-02-2017
Ngày cập nhật: 24-02-2017
Ngày cập nhật: 20-02-2017

Nhân viên thu cước

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-02-2017
Ngày cập nhật: 06-02-2017
Ngày cập nhật: 06-02-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG