Lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc

Tổ Chức Nhân Lực Và Đào Tạo Quốc Tế ICO

Mức lương: $1300 - $1500
Địa điểm: Thái Nguyên, Korea
Ngày cập nhật: 20-03-2017