Nhân viên bán hàng - sân bay Phú Quốc

Công Ty TNHH TM DV TV Trường Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Kiên Giang
Ngày cập nhật: 24-04-2017
Ngày cập nhật: 29-10-2016

Cán bộ an toàn lao động, tiện ích

Công Ty cổ Phần Hawee

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Kiên Giang
Ngày cập nhật: 16-06-2016

Thư ký dự án

Công Ty cổ Phần Hawee

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Kiên Giang
Ngày cập nhật: 16-06-2016

Nhân viên kế toán giá thành

Công Ty cổ Phần Hawee

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Kiên Giang
Ngày cập nhật: 16-06-2016

Nhân viên kế toán công trường

Công Ty cổ Phần Hawee

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Kiên Giang
Ngày cập nhật: 15-06-2016
Ngày cập nhật: 08-06-2016

Quản lý chất lượng - KCS

Công Ty TNHH SX TM DV Minh Hà

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Kiên Giang
Ngày cập nhật: 02-04-2016

Kế toán bán hàng

Công Ty TNHH SX TM DV Minh Hà

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Kiên Giang
Ngày cập nhật: 02-04-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 9

NGÀNH NGHỀ

  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG