Nhân viên lái xe

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talen

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 14-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP Đá Ốp Lát Và Xây Dựng Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-01-2018

Trợ lý giám đốc

Công Ty CP Đá Ốp Lát Và Xây Dựng Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-01-2018

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty CP Đá Ốp Lát Và Xây Dựng Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 12-01-2018
Ngày cập nhật: 10-01-2018
Ngày cập nhật: 10-01-2018
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Trợ lý sản xuất

Công Ty CP Thương Mại Quảng Cáo Nguyễn Trần

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Chuyên viên bán hàng

Công Ty CP Thương Mại Quảng Cáo Nguyễn Trần

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP Thương Mại Quảng Cáo Nguyễn Trần

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 10-01-2018

Nhân viên marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên lái xe văn phòng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 7 - 12 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên tài chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-01-2018
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Trợ lý tuyển dụng

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 09-01-2018

Nhân viên văn phòng

VVP International Tourism Company

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-01-2018

Kỹ sư cơ khí

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 1 - Petrolimex

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-01-2018

Kỹ sư trắc đạc

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 1 - Petrolimex

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-01-2018
Ngày cập nhật: 08-01-2018

Nhân viên bán hàng qua điện thoại

Nhà Việt Invest

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-01-2018

Học việc kế toán

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thuế Gia Khánh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 08-01-2018

Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục Topica

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-01-2018
Ngày cập nhật: 07-01-2018

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ BA

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục Topica

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-01-2018

Chuyên viên tester

Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục Topica

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-01-2018

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Hương Vang

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-01-2018

Nhân viên kinh doanh thị trường Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Hương Vang

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-01-2018

Chuyên viên nhân sự

Công Ty Cổ Phần Hương Vang

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-01-2018

Trưởng ca, trưởng nhóm

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Pizza Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-01-2018

Thư ký hành chính

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG