Trưởng ban kiểm soát nội bộ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-02-2018
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Nhân viên lễ tân

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TMS - TMS Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Nhân viên mua hàng

Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 07-02-2018

Cán bộ an toàn lao động

Công Ty Cổ Phần Fecon

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Giám đốc kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy

Mức lương: 30 - 50 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 06-02-2018

Lập trình viên fresher java, .net

Công Ty Hệ Thống Thông Tin FPT

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Lập trình viên .Net - fresher/ senior

Công Ty Hệ Thống Thông Tin FPT

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Lập trình viên java - fresher/ senior

Công Ty Hệ Thống Thông Tin FPT

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Sales admin/ Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Openasia Group

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 05-02-2018

Cộng tác viên báo mạng

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông GCO

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-02-2018

Lễ tân trụ sở chính

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền Thông GCO

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 04-02-2018

Giám đốc đầu tư tài chính

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn T And T

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-02-2018

Trưởng phòng phát triển dự án

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn T And T

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 03-02-2018
Ngày cập nhật: 03-02-2018
Ngày cập nhật: 03-02-2018

Kế toán tổng hợp

Tập Đoàn Tecomen

Mức lương: 10 - 17 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-02-2018
Ngày cập nhật: 31-01-2018
Ngày cập nhật: 30-01-2018

Sales web

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ BNC Hà Nội

Mức lương: 6 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-01-2018

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Nhân viên vận hành máy

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC

Mức lương: 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Phó trưởng phòng kinh doanh chiến lược

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-01-2018
Ngày cập nhật: 27-01-2018
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-01-2018

Chuyên viên truyền thông

Tập Đoàn Capital House

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-01-2018

Chuyên viên phát triển dự án

Tập Đoàn Capital House

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-01-2018

Trưởng ca kỹ thuật

Tập Đoàn Capital House

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-01-2018

Chuyên viên phân tích tài chính vận tải

Công Ty Cổ Phần Vinafco

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 25-01-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG

Việc làm nổi bật