Giám đốc chi nhánh

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-03-2017
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Thiết kế đồ họa

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Chuyên viên dự án

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Chuyên viên truyền thông, marketing

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Trưởng phòng kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 31-03-2017

Nhân viên admin, marketing

SpeakOut English Centre

Mức lương: 2 - 3 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Thực tập lập trình web

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Công Á Châu

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên kinh doanh online

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Tóc AB

Mức lương: 4 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Tóc AB

Mức lương: 4 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Tóc AB

Mức lương: 4 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Cộng tác viên kinh doanh

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Tóc AB

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Tạp vụ vệ sinh ngân hàng tại Hoàng Cầu

Công Ty Vệ Sinh HTC

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 30-03-2017
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

My Friends English Center

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-03-2017

IT helpdesk

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thành Công Á Châu

Mức lương: $900 - $1500
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-03-2017

Tạp vụ vệ sinh công nghiệp

Công Ty Vệ Sinh HTC

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 29-03-2017

Nhân viên tạp vụ

Công Ty Vệ Sinh HTC

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-03-2017

Lao động phổ thông

Công Ty Vệ Sinh HTC

Mức lương: 4 - 5 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-03-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Llumar Việt Nam

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-03-2017

Nhân viên sản xuất

Công Ty Innolux

Mức lương: $750 - $1000
Địa điểm: Hà Nội, Taiwan
Ngày cập nhật: 28-03-2017

Quản lý nhà hàng

Công Ty Cổ Phần Evergreen Invest JSC

Mức lương: 12 - 15 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-03-2017

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Cầu 3 Thăng Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 28-03-2017

Nhân viên bảo vệ

An Ninh Thăng Long

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-03-2017

Công nhân kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Cầu 3 Thăng Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-03-2017

Công nhân kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Cầu 3 Thăng Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-03-2017

Cán bộ kinh tế đội

Công Ty Cổ Phần Cầu 3 Thăng Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-03-2017

Đội trưởng sản xuất

Công Ty Cổ Phần Cầu 3 Thăng Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-03-2017

Đội phó sản xuất

Công Ty Cổ Phần Cầu 3 Thăng Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-03-2017

Nhân viên bảo vệ

An Ninh Thăng Long

Mức lương: 4 - 6 triệu
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 27-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG