Nhân viên kinh doanh

Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Tuyền Phong

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-02-2016

Nhân viên giao nhận

Công Ty TNHH SX TM DV Đức Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 23-02-2016

Nhân viên giám sát bán hàng

Công Ty Cổ Phần Ba An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 23-02-2016

CNC Programmer

Headhunt Viet Nam

Mức lương: 8 - 14 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 23-02-2016

Nhân viên dịch vụ khách hàng tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Ba An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 23-02-2016

Lao động phổ thông nữ

Cty CP Nguồn Nhân Lực Và Phát Triển Kinh Tế Hợp Tác

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Ba An

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên kinh doanh

Cty Cổ Phần Thiết Bị Văn Phòng Siêu Thanh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên cải tiến sản xuất

Cty CP May Sài Gòn 3

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên sơ đồ

Cty CP May Sài Gòn 3

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên cơ điện

Cty CP May Sài Gòn 3

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên may mẫu

Cty CP May Sài Gòn 3

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên quy trình

Cty CP May Sài Gòn 3

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên thiết kế

Cty CP May Sài Gòn 3

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Giám đốc kinh doanh

Cty CP May Sài Gòn 3

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Risk management manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $2500 - $3500
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

After sales service manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $1800 - $2000
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Recruitment Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $1800 - $2500
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Trợ lý nghiệp vụ

Maeve Furn Co.,Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Trợ lý văn phòng

Maeve Furn Co.,Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Kỹ sư bán hàng quạt thông gió

Công Ty TNHH SXCN Quốc Tiến - Protech

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Tài xế xe du lịch

Công Ty TNHH Tân Quang Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Tài xế xe tải

Công Ty TNHH Tân Quang Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên kinh doanh nước tinh khiết

Công Ty TNHH Tân Quang Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Trưởng phòng quản lý thiết bị

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Lao động phổ thông

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Vận hành máy in KTS

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Tổ trưởng sản xuất

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Đội trưởng đội xây dựng

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên kinh doanh

Công Ty CP Gạch Đông Nam Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 22-02-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 489
 • 116
 • 101
 • 42
 • 40
 • 34
 • 33
 • 26
 • 18
 • 16

NGÀNH NGHỀ

 • 160
 • 72
 • 47
 • 37
 • 35
 • 30
 • 29
 • 28
 • 27
 • 21

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG