Nhân viên kế toán

NIC HR Consulting Company

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Yên Bái
Ngày cập nhật: 01-07-2016

Quản đốc sản xuất

NIC HR Consulting Company

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Yên Bái
Ngày cập nhật: 01-07-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 2

NGÀNH NGHỀ

  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG