Trưởng nhóm tư vấn khách hàng

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax

Mức lương:12 - 20 triệu
Địa điểm:Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 04-01-2018

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Growvet Việt Nam

Mức lương:12 - 16 triệu
Địa điểm:Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 05-12-2017

Trưởng phòng hành chính tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Clay Việt Nam

Mức lương:15 - 20 triệu
Địa điểm:Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 09-11-2017

Lái xe B2, phụ theo xe tại Vĩnh Phúc

Công Ty Vận Tải Trung Thịnh

Mức lương:10 - 13 triệu
Địa điểm:Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 08-11-2017
Ngày cập nhật: 25-10-2017

Nhân viên kinh doanh nước giải khát

Công Ty TNHH Spiral

Mức lương:5 - 8 triệu
Địa điểm:Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật: 27-03-2017

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG