Ngày cập nhật: 17-08-2018

Nam lái xe và phụ xe giao hàng

Công Ty TNHH Vận Tải Huy Hoàng

Mức lương:7 - 15 triệu
Địa điểm:Tuyên Quang
Ngày cập nhật: 25-07-2018

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG